Archive for September, 2012

DM

Friday, September 7th, 2012

Clarissa og Flemming blev nr 3 individuelt til DM. Flot, flot Clarissa er trods alt kun toogethalvt år gammel.