Team-Ami Nike Blue

Navn: Nike, kaldet Nikki.
Race: Belgisk Hyrdehund / Groenendael
Født:  01.12.2008.

Nikki blev danmarksmester i agility år 2013 for Belgier.